Hvorfor eftersyn

Eftersyn på jeres maskiner er med til at minimere produktionsstop, sikre større driftsikkerhed og derved reducere udgiften til at holde jeres produktion kørende.

Ved et serviceeftersyn hos Reparo, gennemgår vi jeres maskiner elektrisk og mekanisk og kan afsluttes med en ballbar test. Vi udarbejder en eftersynsrapport for at give jer et klart overblik jeres maskiners tilstand.

Sammen lægger vi en plan for udbedring af fundne fejl og derved sikrer vi, at jeres maskiner kører bedst muligt.

Indhold i et eftersyn

Elektrisk eftersyn indeholder bla. kontrol af:

Motorer og kabler
Blæsere/ventilatorer og køling
I styreskab – kontrol af løse klemmer og relæer
Backup af maskinens parametre
Udskiftning af backup batterier.

Mekanisk eftersyn indeholder bla. kontrol af:

Central og spindelsmøring,
Hydrauliksystem,
Vanger / Guides og skrabere,
Kuglespindler og lejer
Hovedspindel og antræk
Geometri og vendeslør
Ball Bar test

Ring til os på +45 52 300 105 og få en gennemgang af jeres maskiner.