Din produktion kan gå helt i stå, hvis din maskine ikke starter op efter en weekend eller ferien?
Er der kun fejlmeldinger?
Så er det måske maskinens parametre der er væk!

Ofte sker det når maskinen har været slukket igennem en periode og batteriet er defekt eller fladt. Vi oplever at vores kunder ikke ved, hvor batterierne sidder og med hvilket interval de bør skiftes.

Tab af parametre medfører, at styringen skal initialisere og maskinen skal genskabes. Vi må ofte gøre det ud fra originalparametre, da det ikke er alle der har en aktuel backup af deres maskine.

Dette kan gøre det mere besværligt og tidskrævende, at genskabe en maskine. Det medfører længere maskinstop, større omkostninger og produktionstab.

Reparo tilbyder at lave en fast plan for udskiftning af batterierne på jeres maskiner. I samme besøg, vil vi om muligt, tage en komplet backup af styringen.

Er din backup så OK?

Vi har en backuper ikke altid helt nok. PMC-Para

Mange har kun en delvis backup, vores erfaring siger, at der ofte mangler optioner, makroprogrammer, variabler osv.

Hvis backuppen er komplet, så genskabes en maskine hurtigt og der kræves ofte kun en kontrolmåling, før jeres produktion kører igen.

Hvor gemmer du din backup?

Den gamle backup ligger måske på en diskette eller et hulbånd, som er i maskinens styreskab, eller den står i en støvet diskette-boks bagerst på værkstedet?

Hulbåndet kan være blevet fedtet af olie og hvordan læses et hulbånd?

Disketten er et usikkert medie at gemme sin backup på, de kan på grund af alder, ikke læses mere.

Vil i være sikre på at jeres maskiner bliver ved med at køre, så få skiftet maskinens backup batteri i tide og få lavet en backup af styringen for en sikkerheds skyld.

Reparo tilbyder at lave en liste over jeres maskiner, og få lavet en fast plan for udskiftning af batterierne, så undgår i at komme til en maskine der ikke ved hvad den skal, efter ferien!

Ring til os på +45 52 300 105 og få en gennemgang af jeres maskiner.